Silke langs Silkeveien

Silke er et fascinerende materiale, enten det gjelder fremstillingsmetode, anvendelsesområde eller silkens historiske betydning. Silke var jo sentral for handel og økonomisk virksomhet langs Silkeveien, dette nettverket av handelsruter som bandt øst og vest sammen opp gjennom tidene. Silke var også viktig for den rike tekstiltradisjonen vi ser blant mange folkegrupper i Sentralasia og Midtøsten.

plakat 01Sammen med fotograf Rolf Larsen har jeg i de siste år viet silken stor oppmerksomhet og foretatt  diverse dypdykk ned i dens mange aspekter. Viktig kilde til kunnskap og inspirasjon var reisen vi foretok til den tyrkiske byen Bursa, som var et viktig silkesenter i det ottomanske riket. I tillegg til silketepper har man benyttet silke i mange typer broderte og vevede tekstiler fra landene langs Silkeveien. Det har vært fascinerende å sette seg nærmere inn i deres historiske og kulturelle sammenheng.

Resultatet av våre studier ble en utstilling av fotografier og silketekstiler i utstillingslokalet vårt, Galleri Grini Mølle, sommeren 2020 og et lite hefte der vi beskriver de utstilte gjenstandene og gir en kortfattet introduksjon til temaet silke. Heftet kan bestilles hos oss enten på papir eller i PDF-format.

Nå har vi virkelig  fikk øynene opp for hvor delikat og eksklusivt silke er som materiale og flere silketepper har funnet sin plass i utvalget vårt.